Nâng cao kiến thức BVMT cho cán bộ, hội viên hội nông dân

Trong các ngày 11 và 12.5, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Trung tâm Môi trường nông thôn (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) tổ chức 2 lớp tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng truyền thông về thu gom và xử lý rác thải nông thôn. Dự tập huấn có 200 người là cán bộ Hội Nông dân tỉnh, huyện; chủ tịch hội nông dân xã, thị trấn, cán bộ các chi, tổ hội nông dân và hội viên hội nông dân.
 
Các học viên được truyền đạt các nội dung: Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Nghị quyết của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về nâng cao trách nhiệm của Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường (BVMT) nông thôn và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2014 - 2020; Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 9.4.2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn; những kiến thức chung về rác thải và thực trạng rác thải nông thôn Việt Nam; một số phương pháp và công nghệ xử lý rác thải, chất thải, bảo vệ môi trường; hướng dẫn xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón sử dụng trong nông nghiệp; vai trò của Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới…
 
Đức Hùng
;