Trên 8 tỷ đồng xây dựng Nhà lưu niệm lực lượng Nữ du kích Hoàng Ngân Hưng Yên và Anh hùng Vũ Thị Kính

Vừa qua, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1200/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Nhà lưu niệm lực lượng Nữ du kích Hoàng Ngân Hưng Yên và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Vũ Thị Kính (tức Trần Thị Khang). 
 
Công trình được xây dựng tại xã Xuân Dục (Mỹ Hào) - Quê hương của Anh hùng LLVTND Vũ Thị Kính. Tổng mức đầu tư công trình là 8,026 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh đầu tư 3 tỷ đồng, số còn lại là đóng góp của hội viên Hội LHPN trong tỉnh và các nguồn huy động khác. 
 
Công trình có 4 hạng mục xây dựng chính là: Nghi môn, nhà lưu niệm, nhà khách và các công trình phụ trợ khác. Công trình được xây dựng theo kiến trúc truyền thống phù hợp với kiến trúc cảnh quan xung quanh. 
Công trình do Hội LHPN tỉnh làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện 2017 - 2019. 
 
Lệ Thu 
 
;