Ban quản lý Khu đại học Phố Hiến đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

22:19, 28/07/2017
Ngày 28.7, Ban quản lý Khu đại học Phố Hiến tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Đến dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng.
V
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Ban quản lý Khu đại học Phố Hiến
6 tháng đầu năm, Ban quản lý Khu đại học Phố Hiến thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư và tạo vốn xây dựng Khu đại học Phố Hiến. 
 
Ban Quản lý Khu đại học Phố Hiến đã chủ động, tích cực phối hợp với Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam và các sở, ngành, địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án của học viện tại Khu đại học Phố Hiến; quản lý quy hoạch, quản lý hoạt động của các trường thuộc Khu đại học Phố Hiến; tiếp tục giải quyết các dự án liên quan đến giải phóng mặt bằng mở rộng Trường đại học Thủy lợi.
 
Những tháng cuối năm, Ban quản lý Khu đại học Phố Hiến tiếp tục triển khai dự án Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, giải phóng mặt bằng bảo đảm tiến độ, quy mô phân kỳ của dự án; tăng cường công tác quản lý sử dụng đất đai, mặt bằng quy hoạch; thực hiện chặt chẽ công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thu hút các trường về đầu tư xây dựng…
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng yêu cầu: Trong thời gian tới, Ban quản lý Khu đại học Phố Hiến cần cụ thể trong quá trình tham mưu và tổ chức thực hiện. Quản lý chặt chẽ các trường đã hoạt động tại khu đại học; quản lý các dự án theo quy hoạch đã phê duyệt. Triển khai những ưu đãi của tỉnh trong việc thu hút các trường về hoạt động tại Khu đại học Phố Hiến. Tham mưu, đề xuất với tỉnh cơ chế giải quyết về vốn; tạo cơ chế hành chính thuận lợi nhất để tiếp tục mời gọi các trường đầu tư; xem xét thu hút các trường nghề. Tiến hành bán đấu giá quyền sử dụng đất để huy động nguồn vốn hoạt động; nâng cao hơn nữa chất lượng giải quyết công việc…
 
Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Ban quản lý Khu đại học Phố Hiến vì đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2016 của tỉnh Hưng Yên.
 
Đào Doan

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)