Đổi mới công tác dân vận của chính quyền

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Hưng Yên đã ban hành Đề án số 02 - ĐA/TU ngày 15.8.2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp giai đoạn 2016 - 2020. 
Niêm yết thủ tục hành chính phục vụ nhân dân tại xã Liêu Xá (Yên Mỹ)
Niêm yết thủ tục hành chính phục vụ nhân dân tại xã Liêu Xá (Yên Mỹ)
Theo đó, công tác dân vận của chính quyền trên địa bàn tỉnh được đổi mới theo hướng “Trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”, góp phần phát huy vai trò, quyền làm chủ của nhân dân và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân, là tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 
 
Ông Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết: Một trong những yêu cầu trọng tâm được xác định để nâng cao hiệu quả công tác dân vận của chính quyền là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực: Về thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cải cách tài chính công, xóa bỏ các thủ tục rườm rà. Các thủ tục hành chính được công khai tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và các trang điện tử của ngành. Thông qua đây góp phần nâng cao trách nhiệm giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện tốt hơn quy chế dân chủ ở cơ sở. 
 
Tại thành phố Hưng Yên, 100% xã, phường niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính; bố trí cán bộ thuộc bộ phận "một cửa" có trình độ, năng lực, phẩm chất và kinh nghiệm công tác. Nhờ vậy, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hẹn ở cấp cơ sở thường xuyên đạt mức tối đa.
 
Ở huyện Văn Lâm, bộ phận "một cửa" đặt hòm thư để người dân phản ánh, góp ý công tác giải quyết và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức. Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, bộ phận "một cửa" các xã, thị trấn thực hiện liên thông với cấp huyện…
 
Đến nay, 10/10 huyện, thành phố, 161/161 xã, phường, thị trấn của tỉnh có bộ phận "một cửa" và "một cửa điện tử". Cơ bản các sở, ngành xây dựng được bộ phận "một cửa". Theo đánh giá, năm 2016 chỉ số cải cách hành chính của tỉnh đứng thứ 31/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. 
 
Đi đôi với cải cách hành chính, việc đổi mới tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức cũng được chính quyền các cấp đặc biệt quan tâm. UBND các cấp, nhất là cấp cơ sở thường xuyên cử cán bộ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ ở các bộ phận, qua đó chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời những biểu hiện thiếu trách nhiệm hoặc có thái độ chưa đúng mực khi tiếp xúc với nhân dân.
 
Ông Đào Hồng Vận, Bí thư Huyện ủy Văn Giang cho biết: Năm 2016, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 29.9.2016 về nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp giai đoạn 2016 - 2020. Thời gian gần đây, công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân đạt kết quả tích cực. Năm 2016, trụ sở tiếp dân của UBND huyện đã tiếp 53 cuộc với 359 lượt người (giảm 27 cuộc và 892 lượt người so với năm 2015). Qua đối thoại, lãnh đạo huyện nắm bắt được ý nguyện của nhân dân, trực tiếp giải quyết những vướng mắc, khó khăn, bức xúc trong nhân dân, hạn chế tình trạng đơn thư khiếu nại vượt cấp và kéo dài, gây phiền hà, mâu thuẫn trong nhân dân so với những năm trước.
 
Ông Nguyễn Thế Quỳnh, Bí thư Đảng ủy xã Hồng Nam (thành phố Hưng Yên) chia sẻ: Chúng tôi luôn xác định, khối chính quyền, cụ thể là các cán bộ, công chức bộ phận tiếp dân, “một cửa” là những người thường xuyên tiếp xúc với nhân dân phải xây dựng thái độ ứng xử niềm nở, tinh thần làm việc trách nhiệm, lồng ghép giải thích, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để nhân dân hiểu và thực hiện. Thời gian qua, do làm tốt công tác dân vận, trên địa bàn xã có triển khai một số công trình phúc lợi địa phương, dự án xây dựng cầu Hưng Hà và đường dẫn hai đầu cầu thuộc tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đã nhận được sự đồng thuận cao trong nhân dân...
 
Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của chính quyền trên địa bàn tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp cần thường xuyên nâng cao chất lượng hoạt động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước; kịp thời nghiên cứu, tham mưu, đề xuất ban hành các chính sách phục vụ nhân dân; thực hiện có hiệu quả công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân và giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề liên quan đến quyền lợi của nhân dân. Qua đó, không ngừng củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.  
 
Lê Hiếu
 
;