Hưng Yên: Năm học 2017-2018, thời gian tựu trường sớm nhất vào ngày 1.8.2017

19:19, 19/07/2017
UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành Quyết định số 1962/QĐ-UBND quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên địa bàn tỉnh.
 
Theo đó, thời gian tựu trường sớm nhất vào ngày 1.8.2017, muộn nhất là ngày 14.8.2017. Tất cả các cấp học khai giảng vào ngày 5.9.2017, kết thúc năm học trước ngày 31.5.2018. Kế hoạch thời gian năm học phải bảo đảm số tuần thực học. Đối với cấp mầm non và tiểu học, có ít nhất 35 tuần thực học, học kỳ I bắt đầu từ ngày 28.8.2017, kết thúc trước ngày 6.1.2018, học kỳ II bắt đầu từ ngày 8.1.2018, hoàn thành chương trình giáo dục trước ngày 25.5.2018. 
 
Cấp THCS và THPT có ít nhất 37 tuần thực học, học kỳ I bắt đầu từ ngày 21.8.2017, kết thúc trước ngày 6.1.2018, học kỳ II bắt đầu từ ngày 8.1.2018, hoàn thành chương trình giáo dục trước ngày 25.5.2018. Giáo dục thường xuyên có ít nhất 32 tuần thực học, học kỳ I bắt đầu từ ngày 4.9.2017, kết thúc trước ngày 6.1.2018, học kỳ II bắt đầu từ ngày 8.1.2018, hoàn thành chương trình giáo dục trước ngày 25.5.2018. 
 
Đào Doan
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)