Lùi thời điểm thực hiện liên thông kết quả xét nghiệm đến ngày 1-8

10:03, 05/07/2017
Theo thông báo mới nhất từ Bộ Y tế, đến ngày 1-8, 38 bệnh viện tuyến trung ương mới chính thức thực hiện liên thông kết quả xét nghiệm thay vì triển khai từ ngày 1-7 như kế hoạch đề ra trước đó. 
Từ khi các bệnh viện được giao quyền tự chủ một phần, đã xuất hiện tình trạng gia tăng chỉ định các loại dịch vụ, trong đó có xét nghiệm, để tăng nguồn thu. Vì vậy, việc liên thông kết quả xét nghiệm là cần thiết. Tuy nhiên, do trình độ nhân lực và chất lượng máy móc không đồng đều nên các bệnh viện không công nhận kết quả xét nghiệm của nhau. 
 
Nhiều lãnh đạo bệnh viện cho rằng, Bộ Y tế phải đứng ra làm “trọng tài”, chỉ định các bệnh viện có thể công nhận kết quả xét nghiệm của nhau, loại bệnh lý nào không phải làm lại xét nghiệm khi bệnh nhân chuyển tuyến. Ngoài ra, Bộ Y tế cần thành lập hội đồng kiểm chuẩn quốc gia độc lập để kiểm tra trình độ nhân lực, máy móc ở các phòng xét nghiệm. Hội đồng này phải chịu trách nhiệm về việc đánh giá các kết quả xét nghiệm. 
 
Trước tình hình đó, Bộ Y tế đã quyết định lùi thời điểm thực hiện liên thông kết quả xét nghiệm lại 1 tháng đối với các bệnh viện tuyến trung ương. Bộ Y tế đang tiến hành kiểm tra thiết bị, đánh giá độ chính xác, tin cậy của các phòng xét nghiệm nhằm tạo cơ sở cho việc xếp hạng các đơn vị này. 
 
Theo Hanoimoi

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)