Khoái Châu: 4 tỷ đồng khen thưởng, tặng học bổng cho học sinh

19:40, 01/08/2017
Thực hiện cuộc vận động xây dựng mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”, huyện Khoái Châu có 51,7% tổng số gia đình đạt tiêu chí Gia đình học tập; 45% Dòng họ học tập; 31,29% Cộng đồng học tập (thôn, xóm) và có 2 xã đạt tiêu chí Cộng đồng học tập cấp xã.
 
Trong 5 năm (2012-2017), Quỹ Khuyến học của huyện và các xã, thị trấn huy động đạt 4,4 tỷ đồng; đã tổ chức khen thưởng, tặng học bổng với số tiền 4 tỷ đồng. 
 
Ngoài ra, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ trực tiếp cho học sinh giỏi, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các nhà trường với số tiền trên 62 tỷ đồng.
 
Đào Doan
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)