Bão số 10 ít ảnh hưởng đến sản xuất, dân sinh trên địa bàn tỉnh

Theo tổng hợp của Văn phòng Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, do ảnh hưởng của bão số 10, trong các ngày từ 15 – 17.9, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa vừa đến mưa to, lượng mưa bình quân là 105mm, làm hơn 35ha lúa mùa bị đổ, hơn 35ha rau màu bị ngập úng cục bộ. 
Trạm bơm Bảo Khê (thành phố Hưng Yên) tiêu úng
Trạm bơm Bảo Khê (thành phố Hưng Yên) tiêu úng
Để khắc phục hậu quả do mưa, bão gây ra, Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh đã huy động 34 trạm bơm tham gia chống úng. Đến chiều ngày 17.9, nhiều diện tích rau màu bị ngập úng đã được tiêu thoát nước. 
 
Ngành chuyên môn và các địa phương đã và đang tích cực tuyên truyền, hướng dẫn nông dân tiến hành khơi rãnh, tháo gạn nước ở những nơi úng ngập, dựng buộc diện tích lúa bị đổ, thực hiện các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, bảo vệ cây trồng sau mưa, bão theo hướng dẫn của ngành Nông nghiệp và PTNT. 
 
Đức Toản
 
;