Hợp tác về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19.10.2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, ngày 11.9, UBND tỉnh tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. Dự lễ ký kết có các ông: Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Cùng dự lễ ký kết có các ông: Trần Quốc Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.
H
Lễ ký kết giữa UBND tỉnh và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam
Theo thỏa thuận, các bên sẽ hợp tác để thực hiện dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; tổ chức, cá nhân có nhu cầu tự nguyện đăng ký sử dụng dịch vụ và trả cước phí chuyển phát theo quy định. Hình thức thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích gồm: Gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính; gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Đây là dịch vụ trọn gói được cung cấp trên cơ sở dịch vụ chuyển phát nhanh và các dịch vụ giá trị gia tăng khác.
 
Phát biểu tại ký kết, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng nhấn mạnh: Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích là một trong những giải pháp quan trọng trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tập thể khi thực hiện các thủ tục hành chính. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và các địa phương thực hiện nghiêm túc các nội dung trong thỏa thuận hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp chịu trách nhiệm tổng hợp ý kiến phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tham mưu với UBND tỉnh kịp thời điều chỉnh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đến người dân về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
 
Sau khi UBND tỉnh và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác, đại diện các sở, ngành và các huyện, thành phố cùng với Bưu điện tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
 
Phạm Đăng
 
;