Bưu điện tỉnh chuyển phát gần 4 triệu tờ báo

Từ đầu năm đến nay, Bưu điện tỉnh đã chuyển phát được gần 4 triệu tờ báo các loại, doanh thu đạt 3 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ.
 
Để duy trì và phát triển dịch vụ phát hành báo chí, Bưu điện tỉnh thực hiện nhiều giải pháp tích cực như: Tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác phát hành báo chí; chú trọng cải tiến, hợp lý hóa hành trình khai thác, vận chuyển, rút ngắn thời gian chuyển phát. Bên cạnh đó, thường xuyên tập huấn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, các giao dịch viên, khai thác viên, bưu điện văn hóa xã, bưu tá về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.
 
Minh Hồng
 
;