Hưng Yên: 32 cơ sở y tế khám, chữa bệnh BHYT

 
Hiện nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) với 32 cơ sở y tế. Đa số các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT đều ký hợp đồng thanh toán theo định suất với trên 95% số thẻ đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu. Công tác khám, chữa bệnh và thanh toán khám, chữa bệnh BHYT được thực hiện theo quy định, bảo đảm đúng quyền lợi của đối tượng.
 
9  tháng năm 2017 có 850 nghìn lượt người khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Quỹ BHYT đã chi thanh toán số tiền khoảng 570 tỷ đồng. 
 
PV
 
;