Hưng Yên: Tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT đạt trên 99% kế hoạch

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh, đến thời điểm này, toàn tỉnh có 949.376 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT), bảo hiểm thất nghiệp, tăng trên 72 nghìn người so với cùng kỳ năm trước, đạt 99,09% kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao của năm 2017.
 
Trong đó, số người tham gia bảo hiểm y tế là 947.566 người, tỷ lệ bao phủ đạt 80,98% dân số năm 2016. Số thu đạt trên 2.483 tỷ đồng… Sổ BHXH đã cấp chiếm trên 98% so với số lao động tham gia BHXH. 
 
PV
;