Hưng Yên: Gần 2 nghìn tỷ đồng chi trả bảo hiểm xã hội

Từ đầu năm đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện chi trả bảo hiểm xã hội cho các đối tượng thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội với tổng số tiền gần 2 nghìn tỷ đồng, tăng gần 443 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. 
 
Trong đó, chi trả gần 9 tỷ đồng trợ cấp 1 lần; gần 300 tỷ đồng chi trả ốm đau, thai sản và gần 37 tỷ đồng chi trả bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động mất việc làm, còn lại là chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội.
 
Nguồn kinh phí chi trả cho các đối tượng thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội được lấy từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn quỹ bảo hiểm xã hội.
 
PV
;