Kim Động: 320 gia đình được công nhận danh hiệu "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền"

Kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930-18.11.2017), Ủy ban MTTQ huyện Kim Động đã xét duyệt và tặng giấy chứng nhận danh hiệu gia đình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền” cấp huyện năm 2017 cho 320 gia đình trên địa bàn huyện.
 
Đây là những gia đình được bình xét dựa trên các tiêu chí: Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ; đời sống vật chất, tinh thần được nâng cao; đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng làng xóm; thực hiện tốt trách nhiệm công dân; quan hệ giữa các thành viên trong gia đình được giữ gìn; ông bà được quan tâm chăm sóc; cha mẹ sống bình đẳng; con cháu hiếu thảo…
 
Đào Doan
 
 
;