Chỉ còn 2% số xã, phường của Hưng Yên chưa đạt chuẩn quốc gia về y tế

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định công nhận 15 xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế đến năm 2020. Trong đó, thành phố Hưng Yên có 1 xã; các huyện Khoái Châu, Kim Động, Tiên Lữ, mỗi huyện 2 xã; huyện Yên Mỹ 1 xã; huyện Ân Thi 3 xã và huyện Văn Giang có 4 xã. 
 
Như vậy, đến thời điểm này, toàn tỉnh có 158 xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế, đạt tỷ lệ 98%. 
 
Để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tại tuyến cơ sở, thời gian tới, ngành Y tế tiếp tục vận động thu hút các nguồn lực đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị; đồng thời cử cán bộ y tế ở các trạm y tế xã, phường, thị trấn đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ… 
 
Phương Minh
 
;