Tập huấn công tác thông tin, tuyên truyền về quyền con người ở Việt Nam

Ngày 7.12, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo về Nhân quyền của Chính phủ tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về quyền con người ở Việt Nam cho cán bộ phụ trách công tác tuyên truyền của Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của Trung ương và cơ quan báo chí của 30 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.
 
Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được truyền đạt 9 chuyên đề cơ bản về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và cộng đồng quốc tế về quyền con người; những thành tựu bảo đảm, thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam trên các lĩnh vực dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa; công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền và đấu tranh phản bác trên lĩnh vực quyền con người; vấn đề quyền con người trong quan hệ quốc tế và trách nhiệm thực hiện các cam kết quốc tế về quyền con người của Việt Nam. 
 
Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu trao đổi ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm về cách tiếp cận quyền con người trong các bài viết và phản ánh những thuận lợi, khó khăn, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về quyền con người ở Việt Nam thời gian tới.
 
Qua hội nghị tập huấn, góp phần tăng cường mối quan hệ phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin giữa các ban, bộ, ngành ở Trung ương và địa phương; các cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương; tạo diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng trong công tác tuyên truyền về quyền con người; các cơ quan báo chí tích cực, chủ động trong việc tuyên truyền về thành tựu bảo đảm, thúc đẩy quyền con người ở nước ta và đấu tranh phản bác các thông tin xuyên tạc, sai trái một cách có hiệu quả, thuyết phục.
 
Đào Ban
 
;