Yên Mỹ có 25 đơn vị xây dựng mô hình "Dân vận khéo"

Ngày 5.12, Tổ kiểm tra số 2 của Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận tại huyện Yên Mỹ. Ông Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì buổi kiểm tra.
Toàn cảnh buổi kiểm tra
Toàn cảnh buổi kiểm tra
Thời gian qua, hệ thống dân vận các cấp trong huyện đã chủ động tham mưu với cấp ủy nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp phát sinh từ cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển sản xuất; tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới. Công tác đối thoại trực tiếp với nhân dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được chính quyền cơ sở quan tâm thực hiện tốt. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được tăng cường. Phong trào thi đua "Dân vận khéo" được triển khai rộng khắp. Toàn huyện có 25 đơn vị xây dựng mô hình "Dân vận khéo" trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Việc thành lập, duy trì hoạt động các tổ dân vận ở cơ sở  được chú trọng. Tình hình tôn giáo trên địa bàn huyện cơ bản ổn định.
 
Sau khi nghe báo cáo, các thành viên tổ kiểm tra đề nghị huyện làm rõ hơn một số nội dung: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy đối với công tác dân vận; hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân; việc phối hợp thực hiện công tác dân vận với các cơ quan, đơn vị; việc nắm bắt tình hình, dư luận xã hội...
 
Kết luận buổi kiểm tra, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đoàn Văn Hòa đề nghị: Trong thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với xây dựng nông thôn mới; chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm; tăng cường hoạt động tuyên truyền giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, thành lập doanh nghiệp, bảo vệ môi trường; chú trọng công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; phát huy hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở...
 
Lê Hiếu
 
;