Thêm một số chế độ chính sách đối với giáo viên mầm non

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 06/2018/NĐ-CP trong đó quy định rõ chính sách đối với 4 đối tượng giáo viên Mầm non.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định mới, quy định rõ chính sách đối với 4 đối tượng giáo viên Mầm non. Ảnh: Trần Thị Thu Hiền/TTXVN
Chính phủ vừa ban hành Nghị định mới, quy định rõ chính sách đối với 4 đối tượng giáo viên Mầm non. Ảnh: Trần Thị Thu Hiền/TTXVN
Theo Nghị định, giáo viên Mầm non (bao gồm cả hiệu trưởng, phó hiệu trưởng) đang làm việc ở các cơ sở giáo dục Mầm non dân lập, tư thục được Nhà nước hỗ trợ tài liệu và chi phí tập huấn khi tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. 
 
Giáo viên trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ em dân tộc thiểu số thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được thanh toán tiền mua tài liệu học tập tiếng nói và chữ viết của người dân tộc thiểu số (nếu có) theo quy định. 
 
Các giáo viên trực tiếp dạy tăng cường tiếng Việt tại các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có trẻ em là người dân tộc thiểu số tại các điểm lẻ ở các cơ sở giáo dục Mầm non công lập ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hằng tháng được hỗ trợ thêm một khoản bằng tiền là 450.000 đồng/tháng.
 
Theo TTXVN
 
;