Hưng Yên: 40% số cơ sở được kiểm tra có vi phạm về an toàn thực phẩm

Ngày 9.2, Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP) tổ chức hội nghị giao ban đánh giá công tác bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Têt Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân 2018. Ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP tỉnh chủ trì hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Năm 2017, toàn tỉnh đã tổ chức trên 1 nghìn buổi hội thảo, hội nghị, tập huấn về ATTP cho trên 66 nghìn lượt người; tăng cường giám sát mối nguy gây ô nhiễm thực phẩm, lấy mẫu kiểm nghiệm phục vụ hậu kiểm; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về ATTP.
 
Toàn tỉnh đã thành lập trên 600 đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát về ATTP. Trong năm toàn tỉnh thanh tra, giám sát trên 10 nghìn cơ sở, số cơ sở có vi phạm chiếm trên 40%, trong đó đã xử lý 299 cơ sở. Toàn tỉnh cấp mới 370 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và cơ sở ăn uống; xây dựng được 29 mô hình điểm theo chuỗi thực vật an toàn, thủy sản an toàn, động vật an toàn.
 
Năm 2018, Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành cần tổ chức thực hiện Kế hoạch số 68-KH/TU ngày 13.7.2017 của Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Kết luận số 11-KL/TW ngày 19.1.2017 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21.10.2011 của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với vấn đề ATTP trong tình hình mới; tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên trách về ATTP; quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản theo hướng chuyên môn hóa; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vệ sinh ATTP tới người sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng; tăng cường kiểm tra, giám sát và nhân rộng các mô hình về sản phẩm an toàn...
 
Dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân 2018, Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP tỉnh yêu cầu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành từ tỉnh đến cơ sở, tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết và lễ hội; đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về ATTP cũng như các kiến thức trong lựa chọn, bảo quản, chế biến và tiêu dùng thực phẩm đến người dân.
 
Công tác bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa lễ hội Xuân 2018 bắt đầu từ ngày 5.1-2.4.2018.
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh, thời gian tới, các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: Tăng cường quản lý nhà nước về lĩnh vực vệ sinh ATTP; Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, người phụ trách lĩnh vực vệ sinh ATTP; công tác thanh tra, kiểm tra tiến hành thường xuyên theo kế hoạch và cần có những cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất; tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng để mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về ATTP; các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên về vệ sinh ATTP…
 
Vũ Huế
 

 

;