Hưng Yên đã cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài qua mạng điện tử

Thực hiện kế hoạch triển khai cấp giấy phép lao động đối với lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử, mới đây, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức 3 lớp tập huấn cho 180 người làm việc tại các doanh nghiệp có sử dụng lao động là người nước ngoài trên địa bàn tỉnh. 
 
Nội dung tập huấn gồm: Sự cần thiết phải quản lý lao động nước ngoài; thủ tục, quy trình cấp giấy phép cho lao động nước ngoài qua mạng điện tử... 
 
Hiện nay, tỉnh tiến hành giải quyết thủ tục cấp giấy phép đối với lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử song hành với phương pháp nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa. Việc chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài tại Việt Nam là 10 ngày, cấp giấy phép lao động là 5 ngày và cấp lại giấy phép lao động là 3 ngày làm việc.
 
Lệ Thu 
 
;