Hưng Yên: Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,41%

Ngày 6.2, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội năm 2018. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân
Năm 2017, toàn tỉnh tạo việc làm trong nước cho 19.218 người; xuất khẩu 3.203 lao động; tuyển sinh, đào tạo nghề cho 48.928 người; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 43%. Thực hiện đúng, đủ, kịp thời chính sách ưu đãi người có công. Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng cho trên 50 nghìn đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,41%. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới và phòng, chống tệ nạn xã hội được triển khai đồng bộ... 
 
Tuy nhiên, tại một số địa phương, cơ sở, việc triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ lĩnh vực lao động, người có công và xã hội còn gặp khó khăn. Tỷ lệ lao động có tay nghề cao còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp. 
 
Năm 2018, toàn tỉnh phấn đấu tạo việc làm mới cho khoảng 22,5 nghìn lao động. Tuyển sinh, dạy nghề cho khoảng 45,2 nghìn người. Trên 99% số hộ gia đình chính sách, người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình hộ dân cư nơi cư trú. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 2,8%; 95% số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được bảo vệ, chăm sóc; 100% số trẻ em dưới 6 tuổi tiếp cận các dịch vụ y tế không phải trả tiền...
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thường xuyên cụ thể hóa các chương trình, đề án của tỉnh để triển khai đến từng địa phương, đơn vị. Các cơ sở đào tạo nghề phải gắn với nhu cầu của thị trường lao động. Đẩy nhanh tiến độ rà soát việc thực hiện chế độ trợ cấp đối với người có công; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sớm xây dựng quy chế nội bộ nhằm kiểm soát quá trình xem xét, phân tích hồ sơ, chi trả chế độ đối với người có công, bảo trợ xã hội bảo đảm công khai, minh bạch. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, giảm khâu trung gian, nâng cao ý thức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ để nâng mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch tại sở và các đơn vị thuộc ngành... 
 
Nhân dịp này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" cho 2 tập thể thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; tặng Bằng khen cho các tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017...  
 
Lệ Thu 
 
;