Tuyên truyền, vận động trong doanh nghiệp ở Mỹ Hào

Những năm qua, cùng với việc thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, công tác tuyên truyền, vận động trong các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Mỹ Hào đạt được nhiều kết quả khả quan. Số lượng doanh nghiệp thành lập tổ chức đảng, tổ chức công đoàn ngày một tăng; không để xảy ra tình trạng tranh chấp lao động và hoạt động của doanh nghiệp ngày càng bền vững...
Liên đoàn lao động huyện Mỹ Hào tuyên truyền, vận động người lao động trong các doanh nghiệp
Liên đoàn lao động huyện Mỹ Hào tuyên truyền, vận động người lao động trong các doanh nghiệp
Công ty cổ phần May và dịch vụ Hưng Long là đơn vị điển hình trong việc xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa cấp ủy đảng, chủ doanh nghiệp, tổ chức công đoàn và người lao động (NLĐ), thông qua việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 
Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra", tổ chức đảng, ban giám đốc, tổ chức công đoàn luôn thực hiện nghiêm chế độ đối thoại định kỳ giữa lãnh đạo công ty với NLĐ.
 
Tại hội nghị đối thoại, ngoài việc lắng nghe ý kiến của NLĐ, lãnh đạo công ty còn tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phổ biến nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể. Kết thúc hội nghị, lãnh đạo công ty  tổng hợp, giải đáp thắc mắc, kết luận từng vấn đề cụ thể để NLĐ nắm rõ và cùng thực hiện.
 
Với cách làm này, công ty luôn phát huy được vai trò lãnh đạo của Đảng, khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn, thu hút NLĐ tham gia tổ chức công đoàn và phấn đấu vì lý tưởng của Đảng. 
 
Thông qua hoạt động đối thoại trực tiếp, hệ thống loa truyền thanh nội bộ hàng ngày phát thanh những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của doanh nghiệp; đặc biệt là những ngày lễ lớn của đất nước, sự kiện lớn của doanh nghiệp, lực lượng làm công tác truyền thông chuẩn bị chu đáo tài liệu tuyên truyền, những bài hát hay ca ngợi Đảng, về đất nước và những bài hát cổ vũ tinh thần lao động phát trực tiếp trong giờ làm việc...
 
Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đã vận động thành lập được tổ chức đảng, tổ chức công đoàn, thu hút NLĐ tích cực tham gia. Đến nay, 80% số doanh nghiệp ngoài nhà nước ký thỏa ước lao động tập thể; tỷ lệ NLĐ tham gia BHXH đạt 95%. Nhiều năm trở lại đây huyện không để xảy ra hiện tượng dừng việc tập thể, tranh chấp lao động... 
 
Trong khi ở một số địa phương, việc thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp khó khăn, thì khá nhiều doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã thành lập được tổ chức đảng và các doanh nghiệp đều khẳng định vai trò quan trọng, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong doanh nghiệp.
 
Đến nay, toàn huyện có 376 đảng viên là NLĐ trong doanh nghiệp (chưa kể một số công nhân là đảng viên sinh hoạt tại nơi cư trú). Riêng năm 2017, Đảng bộ huyện kết nạp 33 đảng mới là NLĐ trong tổng số 146 đảng viên mới kết nạp trong năm. Một số chi bộ doanh nghiệp kết nạp được nhiều đảng viên mới là: Chi bộ Công ty cổ phần May và dịch vụ Hưng Long, Công ty cổ phần Thực phẩm Thiên Hương, Công ty Hưng Việt... Các đảng viên trong doanh nghiệp đã phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với người lao động, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và đóng góp cho sự phát triển doanh nghiệp. Cũng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên hàng năm số NLĐ ở các doanh nghiệp trên địa bàn tích cực tham gia nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lực lượng dân quân tự vệ đúng, đủ chỉ tiêu. Năm 2017, nhiều tổ chức đảng trong doanh nghiệp đạt trong sạch, vững mạnh như: Chi bộ Công ty cổ phần May Hưng Việt, Công ty cổ phần May và thương mại Mỹ Hưng, Công ty cổ phần May và dịch vụ Hưng Long...
 
Lệ Thu 
 
;