Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu chấn chỉnh việc thực hiện nhiệm vụ của giảng viên

Theo tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện nay, nhiều cơ sở giáo dục đại học chưa quy định cụ thể, chi tiết chế độ làm việc và chưa thực hiện nghiêm các quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên. 
Hoạt động nghiên cứu khoa học của các giảng viên Trường đại học Bách khoa, Hà Nội. (Ảnh minh họa: K.B)
Hoạt động nghiên cứu khoa học của các giảng viên Trường đại học Bách khoa, Hà Nội. (Ảnh minh họa: K.B)
Trước tình trạng này, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản gửi các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm trực thuộc yêu cầu rà soát, chấn chỉnh việc thực hiện nhiệm vụ đối với giảng viên. Bộ lưu ý, các đơn vị trong quá trình rà soát việc thực hiện nhiệm vụ đối với giảng viên cần đối chiếu với Thông tư 47/2014/TT-BGDĐT quy định chế độ làm việc đối với giảng viên. Theo đó, định mức giờ chuẩn giảng dạy của giảng viên trong một năm học quy định là 270 giờ, trong đó, giờ chuẩn trực tiếp trên lớp chiếm tối thiểu 50% định mức quy định.
 
Định mức giờ chuẩn đối với giảng viên được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo hoặc kiêm nhiệm công tác quản lý, công tác Đảng, đoàn thể trong cơ sở giáo dục đại học cũng được quy định tại thông tư này, với tỷ lệ chiếm từ 10 đến 85% của định mức giờ chuẩn...
 
Theo Báo “Hànộimới”
 
;