Hưng Yên: Gần 119 tỷ đồng chi thanh toán khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

2 tháng đầu năm, toàn tỉnh có gần 182 nghìn lượt người khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khám, chữa bệnh ngoại trú là gần 161 nghìn lượt người; khám, chữa bệnh nội trú 21 nghìn lượt người.
 
Quỹ Bảo hiểm y tế tỉnh đã chi thanh toán số tiền gần 119 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước cho số người khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong 2 tháng qua, trong đó số chi đa tuyến ngoại tỉnh chiếm khoảng 30% tổng số chi Quỹ bảo hiểm y tế đã thanh toán.
 
Phương Minh
 
;