Hưng Yên hoàn thành việc in, cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH

Thực hiện quy định của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc in, cấp sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) theo mã số BHXH cho người tham gia theo Công văn số 4955/BHXH-ST ngày 6.11.2017 của BHXH Việt Nam về việc tổ chức in, đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH và lập danh sách cấp thẻ BHYT năm 2018, đến hết ngày 30.1.2018, BHXH tỉnh đã hoàn thành 100% việc in, cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH. 
Ngay sau khi có công văn chỉ đạo, hướng dẫn của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh đã tiến hành rà soát, đồng bộ dữ liệu và cấp lại, cấp đổi sổ BHXH, thẻ BHYT phát sinh do mất, hỏng, điều chỉnh thông tin mã số BHXH. Triển khai tập huấn và hướng dẫn phần mềm cho BHXH 10 huyện, thành phố theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14.4.2017 của BHXH Việt Nam. 
b
Thẻ BHYT hiện nay đều được in theo mẫu mới
Trên cơ sở đó, BHXH các huyện, thành phố tiếp tục cung cấp danh sách, tờ khai gửi cho cơ quan, đơn vị quản lý đối tượng để hướng dẫn việc kê khai bổ sung thông tin cấp mã số BHXH cho người tham gia. 
 
Thực hiện Công văn số 4955 của BHXH Việt Nam về việc tổ chức in, đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH và lập danh sách cấp thẻ BHYT năm 2018, việc in, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT được triển khai đồng loạt cho toàn bộ người tham gia trong toàn tỉnh từ ngày 1.11.2017. BHXH tỉnh đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về mục đích, ý nghĩa, tiện ích của việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã số BHXH đến người dân, người lao động, đơn vị sử dụng lao động, đơn vị quản lý đối tượng; cơ sở khám, chữa bệnh nhằm tạo đồng thuận, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện. Thực hiện đúng nguyên tắc mỗi người tham gia được cấp một thẻ BHYT với một mã số BHXH duy nhất để theo dõi, quản lý quá trình đóng, hưởng BHYT.
 
Bộ mã số ghi trên thẻ BHYT nhằm mục đích phân loại, thống kê đối tượng tham gia BHYT; đồng thời xác định quyền lợi của người tham gia BHYT khi khám bệnh, chữa bệnh BHYT phù hợp với yêu cầu quản lý hiện nay và từng bước đáp ứng yêu cầu quản lý bằng công nghệ thông tin, hướng tới mục tiêu cấp thẻ BHYT điện tử nhằm hiện đại hóa ngành BHXH.
 
Về tra cứu thông tin thẻ BHYT: Trong thời gian đầu thực hiện tra cứu giá trị sử dụng thẻ trên Cổng thông tin giám định BHYT, trường hợp người tham gia dùng thẻ còn giá trị sử dụng đi khám, chữa bệnh nhưng cơ sở khám, chữa bệnh tra cứu trên cổng phát hiện thẻ BHYT đã hết giá trị sử dụng thì thông báo cho cơ quan BHXH kiểm tra, đồng thời vẫn phải bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh bình thường cho người tham gia, trừ trường hợp BHXH nơi cấp thẻ thông tin lại người đó đã ngừng đóng BHYT.
 
Trao đổi về việc triển khai in, đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH cho đối tượng tham gia trên địa bàn tỉnh, ông Trần Văn Toán, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Với tinh thần tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai việc in, đổi thẻ BHYT mới cho người tham gia, BHXH tỉnh đã thực hiện việc in, cấp đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH cho người tham gia và bàn giao cho cơ quan Bưu điện chuyển đến cơ quan, đơn vị quản lý để chuyển đến người tham gia. 
 
Tính đến hết ngày 30.1.2018, BHXH tỉnh đã cấp 933.351 thẻ BHYT cho người tham gia, đạt tỷ lệ 100%. Từ đầu tháng 2 đến nay, đối tượng thuộc diện gia hạn thẻ và đối tượng mới tham gia BHYT đều được cấp mã số theo quy định mới. Việc cấp sổ BHXH và thẻ BHYT theo mẫu mới giúp cơ quan BHXH tỉnh hoàn thiện cơ sở dữ liệu quản lý người tham gia theo hộ gia đình và giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho người tham gia khi giải quyết chế độ BHXH và khám, chữa bệnh BHYT được thuận lợi. Bên cạnh đó, cơ sở khám, chữa bệnh BHYT dễ dàng tra cứu thông tin về thẻ BHYT, chống các hành vi sử dụng thẻ BHYT giả mạo để lạm dụng quỹ BHYT.
 
PV
 
 
;