Hưng Yên: Quỹ khuyến học toàn tỉnh đạt trên 55,8 tỷ đồng

Tổng số quỹ khuyến học toàn tỉnh hiện nay có trên 55,8 tỷ đồng, trong đó, quỹ cấp tỉnh có 1,2 tỷ đồng, quỹ các huyện, thành phố đạt trên 54,3 tỷ đồng...
 
Từ nguồn quỹ này, từ năm 2017 đến nay, Hội Khuyến học tỉnh đã trao học bổng và tặng quà cho gần 570 học sinh nghèo vượt khó học giỏi, học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp quốc gia với số tiền thưởng gần 300 triệu đồng. Đồng thời tiếp nhận 300 nghìn USD và 30 triệu đồng chuyển tới các đối tượng được thụ hưởng theo yêu cầu của nhà tài trợ.
 
Đào Doan
 
;