Thành lập Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên

Ngày 26.2, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND thành lập Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên.
 
Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên (gọi tắt là bệnh viện) được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS trực thuộc Sở Y tế. Bệnh viện là đơn vị sự nghiệp y tế công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, có chức năng: Thực hiện các hoạt động phòng, chống bệnh, khám bệnh, chữa bệnh nhiệt đới và HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh.
 
Bệnh viện có nhiệm vụ: Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các hoạt động về phòng, chống các bệnh truyền nhiễm, bệnh nhiệt đới và HIV/AIDS; khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng; đào tạo cán bộ y tế; nghiên cứu khoa học về y học; chỉ đạo tuyến về chuyên môn, kỹ thuật; phòng, chống bệnh dịch; tổ chức các hoạt động truyền thông can thiệp và dự phòng lây nhiễm, điều trị các bệnh truyền nhiễm, bệnh nhiệt đới và HIV/AIDS, điều trị nghiện chất theo hướng dẫn; nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học.
Cơ cấu của bệnh viện có 2 phòng chức năng và 6 khoa chuyên môn. Chủ trương quy mô của Bệnh viện đến năm 2020 là 150 giường bệnh.
 
UBND tỉnh giao Sở Y tế phối hợp, chủ trì với các đơn vị liên quan thực hiện việc bố trí, sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy, nhân sự, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị... để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của bệnh viện theo quy định của pháp luật.
 
Quyết định thành lập Bệnh viện bệnh nhiệt đới tỉnh Hưng Yên có hiệu lực từ ngày 10.3.2018.
 
PV
 
 
;