Đổi mới các kỳ thi

Cách thức tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên (gọi tắt là kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT) của tỉnh theo hướng đề cao tất cả các môn học, nâng cao ý thức học đều các môn học, tránh học tủ, học lệch đối với học sinh. Điều này đã tác động tích cực đến tâm lý của các thầy, cô giáo và ý thức học sinh, các hoạt động giáo dục trong nhà trường.
Một giờ học tại Trường THCS thị trrấn Bần Yên Nhân (Mỹ Hào)
Một giờ học tại Trường THCS thị trấn Bần Yên Nhân (Mỹ Hào)
Năm 2017, môn Giáo dục công dân lần đầu tiên được đưa vào là một môn thành phần trong kỳ thi THPT quốc gia và thi tuyển sinh lớp 10 THPT của tỉnh. Qua kết quả của hai kỳ thi, môn Giáo dục công dân có điểm số cao trong phổ điểm của kỳ thi, và hơn hết, học sinh thể hiện được sự hiểu biết về đạo đức, lối sống, nhận thức nói chung và vai trò, trách nhiệm của bản thân với cộng đồng, quê hương, đất nước.
 
Năm 2017 cũng là lần đầu tiên thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia phải thi nhiều bộ môn. Ít nhất mỗi thí sinh phải thi 6 môn (4 bài thi) để bảo đảm điều kiện xét tốt nghiệp THPT. Có thí sinh chọn thi tất cả 5 bài thi với 9 môn để mở rộng xét tuyển các trường đại học, cao đẳng và tăng khả năng tốt nghiệp THPT. Năm học 2016-2017, tỉnh ta lần đầu tiên có phương án thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018 với 9 môn thi, trong đó gồm: Bài thi môn Toán, bài thi môn Ngữ văn và bài thi tổng hợp (gồm các môn: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Hóa học, Sinh học, Vật lý, Tiếng Anh). 
 
Năm học này, phương án thi THPT quốc gia năm 2018 về cơ bản vẫn giữ nguyên như kỳ thi THPT quốc gia năm 2017. Tuy nhiên, nội dung đề thi có cả phần kiến thức lớp 11; phương án thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019 cũng vẫn có 3 bài thi với 9 môn gồm cả hình thức thi tự luận và trắc nghiệm. Bài thi môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận; bài thi môn Toán: 50% trắc nghiệm khách quan, 50% tự luận; bài thi tổng hợp 100% trắc nghiệm khách quan. Đồng chí Nguyễn Văn Phê, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Việc thay đổi hình thức thi, môn thi đối với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 nhằm tiến tới bắt nhịp chương trình giáo dục phổ thông mới được triển khai trong thời gian tới, tiếp cận hình thức đánh giá kết quả giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời tiệm cận kỳ thi THPT quốc gia. Ngoài ra, việc đổi mới nhằm tác động tích cực đến ý thức dạy và học của giáo viên, học sinh, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường THCS và là tiền đề nâng cao chất lượng giáo dục THPT. Sử dụng hình thức mới, mở rộng môn thi yêu cầu học sinh nghiêm túc trong việc học, tránh học lệch, học tủ. Thí sinh biết trước các môn thi nên chủ động việc học tập. 
 
Theo nhận xét của một số giáo viên các trường THPT, việc tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 nhiều môn học khiến tỷ lệ học sinh học các môn đồng đều hơn. Học sinh vào lớp 10 có kiến thức vững từ cấp THCS thì quá trình học tập thuận lợi hơn, các em sẽ có kết quả học tốt hơn. Đồng thời, tiệm cận được với kỳ thi THPT quốc gia một cách dễ dàng. Việc thi nhiều môn ở kỳ thi THPT quốc gia cũng tạo ý thức học tập đều các môn ở học sinh cao hơn.
 
Về đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019, nội dung đề thi rất cơ bản, trong phạm vi chương trình THCS do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, chủ yếu ở lớp 9. Nội dung đề thi trên cơ sở bảo đảm 4 mức độ: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao theo định hướng đổi mới giáo dục hiện nay. Đây cũng là một giải pháp hạn chế tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan trái quy định. 
 
Đào Doan
 
 
;