Hội nghị báo cáo viên tháng 4

Ngày 17.4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 4.2018. Các báo cáo viên được truyền đạt chuyên đề Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, nổi cộm thời gian qua; nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới và chuyên đề Quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga những năm gần đây; kết quả bầu cử Tổng thống Liên bang Nga và dự báo chính sách đối nội, đối ngoại của Liên bang Nga trong thời gian tới.
 
Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu công tác tuyên truyền tập trung vào các nội dung: Tiếp tục tuyên truyền về các kế hoạch và chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; đẩy mạnh tuyên truyền về Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9.2.2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới và triển khai chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tuyên truyền đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2018); tuyên truyền kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2018); tuyên truyền về việc tổ chức Lễ tưởng niệm 20 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27.4.1998 - 27.4.2018) và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; tuyên truyền về Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải báo chí Búa liềm vàng); tuyên truyền tình hình quốc tế nổi bật, các hoạt động trong quan hệ đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta...
 
Đức Hùng
 
;