Hưng Yên đánh giá tình hình thực hiện việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

Ngày 12.4, Ban Chỉ đạo hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở tỉnh tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Ông Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp
Toàn cảnh cuộc họp
Theo Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, toàn tỉnh có 3.396 hộ người có công với cách mạng được hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở. Sau khi các huyện, thành phố điều chỉnh danh sách, số lượng các hộ được hỗ trợ nhà ở trên địa bàn tỉnh là 3.375 hộ. Đến ngày 31.3, toàn tỉnh có 3.374 hộ người có công với cách mạng hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà ở, đạt 99,97% số lượng các hộ sau điều chỉnh, còn 1 hộ thuộc diện xây mới ở huyện Văn Giang chưa tiến hành xây dựng.  Tổng số vốn đã giải ngân hỗ trợ thực hiện Đề án đạt trên 95,9 tỷ đồng, đạt 98,25% so với Đề án.
 
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thế Cử yêu cầu huyện Văn Giang khẩn trương chỉ đạo địa phương có trường hợp 1 hộ chưa tiến hành xây mới nhà ở tổ chức họp gia đình để thống nhất xem có tiếp tục xây dựng không, sau đó có văn bản gửi tỉnh xem xét việc hỗ trợ, bảo đảm kết thúc thực hiện Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trong năm nay. Các địa phương tiến hành rà soát kỹ, lập danh sách các hộ người có công với cách mạng gặp khó khăn về nhà ở không nằm trong danh sách Đề án, báo cáo với tỉnh trước ngày 30.10 để tỉnh xem xét hỗ trợ trong giai đoạn tiếp theo.
 
Phạm Đăng
 
;