Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước và hoạt động giáo dục mầm non ngoài công lập tại các huyện Văn Lâm và Yên Mỹ

* Ngày 17.4, tổ giám sát số 1 của  Thường trực HĐND tỉnh do ông Đặng Minh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm tổ trưởng tiến hành giám sát công tác quản lý nhà nước và hoạt động giáo dục mầm non ngoài công lập tại huyện Văn Lâm giai đoạn 2014-2017.
Toàn cảnh buổi giám sát tại huyện Văn Lâm
Toàn cảnh buổi giám sát tại huyện Văn Lâm
Theo báo cáo của huyện Văn Lâm, đến nay hết năm 2017, trên địa bàn huyện có 2 trường mầm non tư thục và 17 cơ sở có nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (gọi tắt là các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập) với tổng số 1.257 trẻ. Các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập đều được cấp phép thành lập và hoạt động. Hiện trên địa bàn không có cơ sở nào hoạt động không phép; không có cơ sở nào bị đình chỉ hoặc giải thể. Cơ quan chức năng chưa nhận được phản ánh việc trẻ bị bạo hành tại các cơ sở mầm non.
 
Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập là 152 người, đáp ứng đủ số lượng, bảo đảm yêu cầu công tác quản lý, hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. Cán bộ, giáo viên, nhân viên được tham gia các chuyên đề, hội thi, các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.
 
Các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập có đủ phòng làm việc, đủ phòng học theo nhóm, lớp; trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi cho trẻ ở mức tối thiểu. 
 
Các cấp quản lý trên địa bàn huyện thực hiện đúng thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập bằng việc ban hành các văn bản; kiểm tra, giám sát thực tế. 
 
Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đặng Minh Ngọc yêu cầu huyện Văn Lâm và các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động các cơ sở mầm non ngoài công lập về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, việc thu – chi tài chính, hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; tăng cường vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong việc giám sát hoạt động các cơ sở giáo dục mầm non tại cộng đồng; có cơ chế, chính sách hỗ trợ để thu hút các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực giáo dục trên địa bàn, đặc biệt là giáo dục mầm non. Tích cực sắp xếp lại các trường mầm non công lập theo hướng tinh gọn, hiệu quả; thành lập thêm các lớp, nhóm trẻ tại các địa phương tăng dân số cơ học nhanh; sớm có giải pháp khắc phục thực trạng một số lớp mầm non công lập có số trẻ quá đông…
 
Đoàn đã giám sát thực tế điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, công tác quản lý, chăm sóc, giáo dục trẻ tại Trường mầm non Hoa Sữa (trên địa bàn thị trấn Như Quỳnh) và tặng quà cho các cháu của trường.
 
* Ngày 17.4, tổ số 2 đoàn giám sát của Thường trực  HĐND tỉnh do bà Trần Thị Thanh Thuỷ, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trưởng ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn  đã tiến hành giám sát công tác quản lý nhà nước và hoạt động giáo dục mầm non ngoài công lập tại huyện Yên Mỹ giai đoạn 2014 - 2017. 
Tàn cảnh buổi giám sát
Toàn cảnh buổi giám sát
Huyện Yên Mỹ hiện có 2 trường mầm non ngoài công lập với 17 nhóm lớp độc lập. Từ năm 2014 đến năm 2017, huyện đã triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản pháp luật về giáo dục mầm non ngoài công lập, đồng thời thực hiện các chính sách khuyến khích xã hội hóa nhằm phát triển các cơ sở mầm non ngoài công lập; các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập đều bảo đảm có ít nhất từ 1 đến 2 giáo viên trên 1 nhóm lớp; cán bộ quản lý, chủ cơ sở giáo dục đều được đào tạo trình độ quản lý giáo dục mầm non; 100% các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập đều thực hiện chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD & ĐT) ban hành; 100% các cơ sở tư thục được phòng GD & ĐT chỉ đạo tổ chức đánh giá sự phát triển của trẻ theo quy định… 
 
Tại buổi giám sát, các thành viên trong tổ giám sát đã đề nghị làm rõ một số nội dung về: Công tác thanh tra, kiểm tra đối với cơ sở mầm non ngoài công lập; giải pháp đối với những trẻ là con công nhân từ các địa phương khác tới khu công nghiệp trên địa bàn huyện Yên Mỹ làm việc; công khai thông tin của các cơ sở mầm non trên địa bàn huyện; công tác bồi dưỡng đối với giáo viên ngoài công lập…
 
Phát biểu kết luận buổi giám sát, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Thuỷ ghi nhận kết quả đã đạt được về công tác quản lý nhà nước  và hoạt động giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn huyện Yên Mỹ. Đồng thời đề nghị các đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện quan tâm tới công tác tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ; khi phát hiện các hành vi chăm sóc trẻ sai quy định, các cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý nghiêm, đồng thời tăng cường công tác quản lý đối với các trường mầm non ngoài công lập; phòng GD&ĐT tham mưu UBND huyện xây dựng phần mềm công khai về cơ sở vật chất, giáo viên, học sinh… của các cơ sở mầm non ngoài công lập để phụ huynh biết, lựa chọn trường học cho con; đối với trường mầm non ngoài công lập chưa đủ điều kiện về cơ sở vật chất cần nâng cấp, hoàn thiện bảo đảm theo quy định…
 
Cùng ngày, đoàn đã giám sát thực tế và tặng quà cho các cháu Trường mầm non Sơn Ca tại thị trấn Yên Mỹ. 
 
Đào Doan - Hồng Ngọc
 
;