Hưng Yên: 32 thủ tục hành chính giải quyết chế độ, chính sách cho người có công theo cơ chế "một cửa"

Hiện nay, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh thực hiện 32 thủ tục hành chính giải quyết chế độ, chính sách cho người có công theo cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" như: Thủ tục xác nhận liệt sỹ, giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sỹ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, giải quyết chế độ cho thương binh, người hưởng chế độ chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học...
 
Các biểu mẫu, quy trình thủ tục được niêm yết công khai tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, xã; hồ sơ được tiếp nhận, triển khai đồng bộ, chặt chẽ, thông suốt, rút ngắn đáng kể thời gian giải quyết thủ tục theo quy định. 
 
Lệ Thu
 
;