Hưng Yên: Phấn đấu số thu Quỹ Bảo trợ trẻ em toàn tỉnh năm 2018 đạt trên 5,2 tỷ đồng

Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh vừa ban hành Kế hoạch Xây dựng và phát triển Quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2018.
 
Theo kế hoạch, năm 2018, Quỹ Bảo trợ trẻ em toàn tỉnh phấn đấu số thu đạt trên 5,2 tỷ đồng (bao gồm tiền và hiện vật), trong đó Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp tỉnh vận động ủng hộ đạt trên 1,5 tỷ đồng. Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp huyện vận động đạt trên 1,9 tỷ đồng. Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp xã vận động trên 1,8 tỷ đồng. Mục tiêu của Quỹ Bảo trợ trẻ em toàn tỉnh là tổ chức các hoạt động hỗ trợ, chăm lo cho khoảng 40 nghìn lượt trẻ em.
Cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang, công nhân, người lao động hưởng lương, phụ cấp, hưu trí ủng hộ ít nhất 1 ngày lương; học sinh, sinh viên các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp ủng hộ từ 10 nghìn đồng/người trở lên; các hộ gia đình ở khu dân cư, mỗi hộ ủng hộ tối thiểu 20 nghìn đồng/hộ (trừ gia đình hộ nghèo); các hộ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ủng hộ từ 300 nghìn đồng/hộ trở lên; chú trọng vận động các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em và tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo với tinh thần và trách nhiệm cao nhất…
 
Quỹ Bảo trợ trẻ em mong nhận được sự quan tâm ủng hộ của các tập thể, cá nhân, các nhà hảo tâm và người con quê hương Hưng Yên đang sinh sống, làm việc trong và ngoài tỉnh; các tổ chức, kiều bào nước ngoài và tất cả những ai có tấm lòng hảo tâm sẵn lòng giúp đỡ trẻ em tỉnh nhà.
 
PV
 
;