Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII tại huyện Văn Giang

Ngày 11.5, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do ông Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và một số nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII tại huyện Văn Giang.
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Nhằm cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Huyện ủy Văn Giang đã xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện và các văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận tới các chi bộ, đảng bộ trong toàn huyện. 
 
Đến nay, huyện Văn Giang đã đạt được nhiều kết quả tích cực: Kinh tế tăng trưởng khá, văn hóa – xã hội có bước phát triển, quốc phòng – an ninh được giữ vững, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh. 
 
Năm 2017, tổng giá trị sản phẩm toàn huyện tăng hơn 15% so với năm 2016, giá trị thu trên 1ha canh tác đạt trên 197 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,08%.
 
Các thành viên trong tổ kiểm tra đã trao đổi và đề nghị Huyện ủy Văn Giang giải trình, làm rõ thêm một số nội dung như: Công tác kiểm tra, giám sát đảng viên và cơ sở đảng; kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; xử lý vi phạm về đất đai; việc thực hiện một số chương trình, dự án trên địa bàn huyện; hiệu quả hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể…
 
Phát biểu kết luận kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Quang đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Giang tiếp thu ý kiến của các thành viên trong đoàn kiểm tra để tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong phát triển kinh tế - xã hội; đổi mới công tác tổ chức sinh hoạt tại các chi bộ; xây dựng quy hoạch cụ thể cho từng vùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh việc thành lập các HTX hoạt động hiệu quả; rà soát, báo cáo các dự án chậm triển khai để có kế hoạch xử lý; tập trung hoàn thành các tiêu chí còn lại để đạt mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới năm 2018; tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 93a/KH-UBND ngày 31.3.2017 của UBND tỉnh…
 
Trước đó, ngày 10.5, tổ kiểm tra đã tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và cụ thể hóa một số nghị quyết, đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy tại các xã Phụng Công và Nghĩa Trụ.
 
PV
 
 
;