Bộ CHQS tỉnh phụng dưỡng, chăm sóc 14 Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Hiện nay, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh đang phụng dưỡng, chăm sóc 14 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. 
 
Hàng tháng, mỗi mẹ được phụng dưỡng với số tiền 1 triệu đồng, trong đó cán bộ, chiến sỹ ủng hộ 500 nghìn đồng, còn lại là nguồn hỗ trợ của Bộ Quốc phòng. 
 
Ngoài việc hỗ trợ hàng tháng bằng tiền mặt, cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị thường xuyên phân công cán bộ, chiến sỹ đến thăm hỏi, động viên chăm sóc, phụng dưỡng các mẹ lúc ốm đau. 
 
Thu Yến
 
 
;