Hưng Yên: Hơn 17 nghìn người có công được trợ cấp ưu đãi hàng tháng

Hiện nay, Hưng Yên đang thực hiện việc chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho 17.186 người có công và 7.502 thân nhân của người có công. 
 
Trong đó, đối tượng thương binh, người hưởng chính sách như thương binh là 6.912 người; người hoạt động kháng chiến và con đẻ bị nhiễm chất độc hóa học là 4.756 người; người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày là 598 người; còn lại là các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ lão thành cách mạng... 
 
Lệ Thu 
 
;