Hưng Yên: Tạo việc làm mới cho trên 11,1 nghìn lao động

20:15, 26/06/2018
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho trên 11,1 nghìn lao động. Trong đó, tạo việc làm trong nước cho 9.371 lao động, đạt 49,06% kế hoạch. Cùng với việc tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, làng nghề mở rộng sản xuất, kinh doanh nhằm thu hút thêm nhiều lao động, tỉnh tích cực triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực lao động - việc làm như: Xúc tiến Chương trình xuất khẩu lao động tại Cộng hòa Séc; triển khai Chương trình EPS đưa người lao động đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc...
 
6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã xuất khẩu 1.734 lao động, đạt 51% kế hoạch. Cũng trong thời gian này, các cơ quan chức năng của tỉnh tư vấn về việc làm, chính sách lao động, tư vấn học nghề, xuất khẩu lao động cho gần 3.600 người.
 
Lệ Thu