Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ huyện Ân Thi

Mới đây, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1269/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ huyện Ân Thi. 
 
Theo đó, dự án được đầu tư xây dựng tại thị trấn Ân Thi. Quy mô dự án khoảng 2,18 ha. Trong đó, diện tích xây dựng khoảng 255m2; nhà bia tưởng niệm khoảng 511m2; sân khán đài 1.229m2; sân hành lễ 2.156m2; sân, vườn cây xanh, giao thông nội bộ khoảng 13.100m2... Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến gần 45 tỷ đồng. Ngân sách tỉnh đầu tư 7,8 tỷ đồng, phần còn lại từ ngân sách huyện, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác... Chủ đầu tư dự án là UBND huyện Ân Thi. Thời gian thực hiện dự án 2018 – 2020.
 
Lệ Thu 
 
;