Hội thảo báo chí với chính sách dân số và phát triển giai đoạn 2017-2030

19:20, 01/07/2018
Ngày 29.6, tại tỉnh Hà Nam, Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội thảo báo chí với chính sách dân số và phát triển giai đoạn 2017 – 2030. 
 
Tại hội thảo, các đại biểu được bồi dưỡng kiến thức, cập nhật thông tin về chính sách dân số và phát triển theo Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25.10.2017 về công tác dân số trong tình hình mới. 
 
Các ý kiến trao đổi tại hội thảo khẳng định báo chí có vai trò quan trọng trong tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp của chính sách dân số và phát triển. Quá trình tuyên truyền cần bám sát nội dung Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25.10.2017 về công tác dân số trong tình hình mới, Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31.12.2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25.10.2017 của Hộinghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; những văn bản xử lý vi phạm chính sách dân số; một số lưu ý về xây dựng kế hoạch thực hiện, tổ chức bộ máy đối với công tác dân số và phát triển…  Trong đó, các cơ quan báo chí tập trung đổi mới, đa dạng các hình thức truyền thông. Nội dung truyền thông tập trung vào các vấn đề: Duy trì vững chắc mức sinh thay thế, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, tận dụng cơ cấu dân số vàng, thích ứng với quá trình già hóa dân số, điều chỉnh phân bổ dân số hợp lý, nâng cao chất lượng dân số góp phần phát triển nhanh và bền vững đất nước...
 
Thu Yến