Hưng Yên: 168 doanh nghiệp báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài

20:57, 02/07/2018
6 tháng đầu năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài của 168 doanh nghiệp; cấp giấy phép cho 463 lao động là người nước ngoài làm việc tại tỉnh; xác nhận cho 29 lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động; thu hồi 143 giấy phép hết hạn và chấm dứt hợp đồng lao động.
 
Lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh chủ yếu là cán bộ quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh; chuyên gia kỹ thuật tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu... 
 
Lệ Thu