Hưng Yên có 33 cơ sở y tế khám, chữa bệnh BHYT

Hiện nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) với 33 cơ sở y tế, gồm có 10 cơ sở y tế tuyến tỉnh, 19 cơ sở y tế tuyến huyện và 4 cơ sở y tế tuyến xã. Trong đó có 1 cơ sở y tế xếp hạng I, 10 cơ sở xếp hạng II, 10 cơ sở xếp hạng III, 12 cơ sở xếp hạng IV và chưa xếp hạng.
 
Trong số các cơ sở hiện đang thực hiện khám, chữa bệnh BHYT của tỉnh có 22 cơ sở y tế công lập và 11 cơ sở y tế ngoài công lập.
 
Công tác thẩm định, ký kết và thực hiện hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn được thực hiện đúng quy định, các cơ sở y tế đáp ứng tốt nhiệm vụ khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
 
Phương Minh
 
;