Trường đại học Thủy lợi cơ sở mở rộng tại Khu đại học Phố Hiến

20:26, 05/07/2018
Tổ chức 4 đợt giáo dục quốc phòng và an ninh
 
Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh (Trường đại học Thủy lợi cơ sở mở rộng tại Khu đại học Phố Hiến) tổ chức được 4 đợt giáo dục quốc phòng và an ninh với 2 nghìn sinh viên. 
 
Với thời gian học tập 6 tuần/lớp, sinh viên được học các tín chỉ liên quan đến chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK; công tác quốc phòng - an ninh; đường lối quân sự của Đảng; quân sự chung. Ngoài ra, trung tâm tổ chức thực hành môn học cho sinh viên, cũng như tổ chức các hoạt động ngoại khóa ngoài giờ học.
 
Qua đây, các sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản về quốc phòng và an ninh, được rèn luyện tác phong làm việc, học tập, sinh hoạt với các chế độ quy định và kỷ luật của quân đội. 
 
Đào Doan