Phát hành 27,7 nghìn thẻ bảo hiểm y tế

16:36, 10/08/2018
Trong tháng 7, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phát hành 27.763 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), nâng tổng số thẻ BHYT còn giá trị sử dụng hiện nay lên 968.393 thẻ. Trong đó, cấp mới trên 24 nghìn thẻ, cấp lại trên 3 nghìn thẻ BHYT.
 
Thẻ BHYT phải cấp lại phần lớn cho người tham gia làm mất, hỏng, thay đổi thông tin cá nhân hoặc đổi mã quyền lợi để khám, chữa bệnh.
 
Phương Minh
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)