Hưng Yên: Trên 70 tỷ đồng chi thanh toán khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

19:52, 09/09/2018
Trong tháng 8, có 109.060 lượt người khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh. Trong đó, gần 95 nghìn lượt người khám, chữa bệnh ngoại trú và trên 14 nghìn lượt người khám, chữa bệnh nội trú.
 
Nhằm bảo đảm quyền lợi cho người khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, ngành bảo hiểm xã hội đã thực hiện nghiêm túc công tác giám định và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh đúng quy định, kịp thời. Trong tháng 8, Quỹ bảo hiểm y tế đã chi thanh toán khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với tổng số tiền trên 70 tỷ đồng. 
 
Phương Minh
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)