Phân bổ hơn 184 tỷ đồng thực hiện chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

20:04, 18/09/2018
UBND tỉnh đã có Quyết định số 2325/QĐ-UBND về việc phân bổ vốn Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn dựa trên kết quả 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng – Vốn vay Ngân hàng Thế giới năm 2018. Trong đó, tổng nguồn vốn được phân bổ thực hiện chương trình trên địa bàn tỉnh là hơn 184,4 tỷ đồng. Tỉnh ưu tiên phân bổ nguồn vốn đối với các công trình đã có khối lượng thi công hoàn thành, công trình chuyển tiếp, công trình mở rộng từ đợt 1.
 
Theo đó, nguồn vốn hơn 179,7 tỷ đồng được phân bổ để đầu tư xây dựng các dự án cấp nước sinh hoạt nông thôn; còn lại là dành cho dự án vệ sinh nông thôn và dự án nâng cao năng lực truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện chương trình. 
 
Vi Ngoan
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)