Phỏng vấn nhanh: Hưng Yên triển khai tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

18:56, 24/09/2018
Tổng điều tra dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước sẽ được bắt đầu từ thời điểm 0 giờ ngày 1.4.2019. Đây là cuộc tổng điều tra quy mô lớn, được thực hiện 10 năm 1 lần. 
 
Báo Hưng Yên có cuộc phỏng vấn ông Đào Trọng Truyến, Cục trưởng Cục Thống kê, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh.
l
Cán bộ phòng tổng hợp (Cục Thống kê) thực hiện công việc chuyên môn để chuẩn bị cho cuộc Tổng điều tra
Phóng viên: Đề nghị ông cho biết mục đích, ý nghĩa, nội dung của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019? 
 
Ông Đào Trọng Truyến: Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 bắt đầu từ thời điểm 0 giờ ngày 1.4.2019 (viết gọn là Tổng điều tra) thu thập các thông tin cơ bản về dân số và nhà ở nhằm các mục đích: Tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định trong Luật Thống kê; phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương; đáp ứng nhu cầu thông tin về dân số và nhà ở phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020; xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia về dân số; xây dựng dàn mẫu chủ phục vụ các cuộc điều tra hộ dân cư. 
 
Tổng điều tra có nội dung bao gồm các thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động - việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư....
 
Phóng viên: Cuộc Tổng điều tra sẽ sử dụng phương pháp nào để tiến hành thu thập thông tin, thưa ông?
 
Ông Đào Trọng Truyến: Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 sử dụng 2 phương pháp thu thập thông tin, số liệu gồm: Phỏng vấn trực tiếp và hộ tự cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của tổng điều tra.
 
Phương pháp phỏng vấn trực tiếp: Điều tra viên đến từng hộ để hỏi người cung cấp thông tin và ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điều tra điện tử được thiết kế trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh (viết gọn là phiếu điện tử); trường hợp bất khả kháng đối với số ít địa bàn điều tra không thể ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập số liệu thì điều tra viên sử dụng phiếu giấy để ghi chép thông tin. 
 
Đối với phiếu điện tử, đây là hình thức thu thập chủ yếu và lần đầu tiên được áp dụng trong Tổng điều tra. 100% các địa bàn điều tra sẽ sử dụng phiếu điện tử (điều tra trên điện thoại thông minh, máy tính bảng...). 
 
Thông tin trên phiếu điện tử được điều tra viên hoàn thành và gửi về máy chủ của Tổng cục Thống kê ngay trong quá trình điều tra thực địa. Với hình thức này sẽ khắc phục được những hạn chế của điều tra phiếu giấy như: Kiểm soát được chất lượng phiếu điều tra; kiểm soát thời gian thu thập thông tin tại hộ; định vị được điều tra viên có xuống hộ điều tra hay không; nắm bắt nhanh, kịp thời tiến độ điều tra của các điều tra viên; thiết bị gọn, nhẹ, không phải mang nhiều tài liệu đi kèm khi tiến hành thu thập thông tin; không phải chi tiền in phiếu điều tra; tổng hợp kết quả nhanh, chính xác....
 
Đối với phương pháp hộ tự cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của Tổng điều tra: Hộ được cấp tài khoản và mật khẩu để đăng nhập và tự cung cấp thông tin vào phiếu điều tra trên trang thông tin điện tử Tổng điều tra (phiếu trực tuyến). 
 
Đây cũng là một hình thức thu thập thông tin mới trong Tổng điều tra để áp dụng đối với những đối tượng có nhu cầu khi các hộ không có điều kiện ở nhà để cung cấp thông tin cho điều tra viên theo quy định; các hộ đăng ký tự cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của Tổng điều tra. 
 
Ban Chỉ đạo Trung ương thông báo tới các hộ đăng ký tự cung cấp thông tin qua hình thức nhắn tin hoặc gửi thư điện tử (để thông báo tên tài khoản và mật khẩu đăng nhập) trước và trong thời gian thực hiện tự điền thông tin quy định của phương án Tổng điều tra.
 
Phóng viên: Các công việc chuẩn bị cho Tổng điều tra ở tỉnh ta đến thời điểm này được thực hiện như thế nào, thưa ông?
 
Ông Đào Trọng Truyến: Trong thời gian vừa qua, để triển khai công tác Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh, Cục Thống kê đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2100/QĐ-UBND ngày 23.8.2018 về việc thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh Hưng Yên (BCĐ tỉnh), Chỉ thị số 10/CT – UBND ngày 23.8.2018 về việc tổ chức thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. 
 
Ngay sau khi thành lập, BCĐ tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 17/KH-BCĐ về việc triển khai công tác Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch số 18/KH-BCĐ về công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh. 
 
Đến nay, 10 huyện, thành phố và 161 xã, phường, thị trấn đã cơ bản hoàn thành việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra và văn phòng giúp việc theo quy định. Ban Chỉ đạo tỉnh đang hướng dẫn Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã thực hiện công tác vẽ sơ đồ nền và phân chia địa bàn điều ra; đây là những công việc quan trọng để phục vụ công tác lập bảng kê hộ điều tra.
 
Từ nay đến ngày 1.4.2019, Ban Chỉ đạo các cấp phải thực hiện khối lượng lớn các công việc chuẩn bị cho Tổng điều tra như: Lập bảng kê hộ điều tra; tuyển chọn điều tra viên, tổ trưởng; tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra; tuyên truyền công tác Tổng điều tra; chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ Tổng điều tra (in, sao tài liệu tuyên truyền, tài liệu Tổng điều tra, mua sắm vật tư, văn phòng phẩm...). 
 
Để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, Ban Chỉ đạo các cấp phải bám sát kế hoạch thực hiện Tổng điều tra của Ban Chỉ đạo tỉnh; sự vào cuộc của chính quyền các cấp, các ngành và sự ủng hộ của toàn thể nhân dân trong tỉnh.
 
Phóng viên: Xin cảm ơn ông!
 
Minh Huấn thực hiện

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)