Tăng hơn 15,6 nghìn người tham gia bảo hiểm xã hội

19:56, 09/09/2018
Đến nay, toàn tỉnh có 185.533 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, tăng 15.608 người so với cùng kỳ năm trước và 1.200 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, giảm 640 người so với cùng kỳ năm trước. Tổng số thu bảo hiểm xã hội 8 tháng đầu năm đạt gần 1.689 tỷ đồng.
 
Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện đúng quy định việc giải quyết các chế độ thai sản, ốm đau, dưỡng sức, trợ cấp bảo hiểm xã hội, hưu trí cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội.
 
Phương Minh
 
 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)