Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng

Ngày 5.10, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16.10.1948 - 16.10.2018).
Cas
Các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Kiểm tra của Đảng đã được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng”
Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống 70 năm của ngành Kiểm tra Đảng; sự lớn mạnh về chất lượng, số lượng của đội ngũ những người làm công tác kiểm tra Đảng của tỉnh và của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trong những năm qua.  Phát huy truyền thống vẻ vang, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong khối luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ; tích cực, chủ động thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ do cấp ủy giao. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. 
 
Nhân dịp này, các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Kiểm tra của Đảng đã được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng”.
 
Lê Hiếu
 
 
;