Gần 1,6 nghìn doanh nghiệp thành lập tổ chức công đoàn cơ sở

16:49, 08/10/2018
Toàn tỉnh hiện có 1.581 doanh nghiệp thành lập được tổ chức công đoàn cơ sở. Ở các doanh nghiệp này đang thu hút trên 151,4 nghìn lao động, trong đó, có hơn 139,9 nghìn người lao động tham gia tổ chức công đoàn và đoàn viên công đoàn là nữ chiếm 54%.
 
Việc làm của lao động nữ cơ bản được bảo đảm với mức thu nhập bình quân từ 4,2 đến 4,5 triệu đồng/người/tháng. Nhiều doanh nghiệp có chính sách riêng nhằm động viên lao động nữ như: Hỗ trợ 300 - 500 nghìn đồng/tháng đối với lao động nữ mang thai; hỗ trợ tiền nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi… 
 
Lệ Thu 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)