Nghiệm thu đề tài khoa học "Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các hội quần chúng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên"

19:53, 31/10/2018
Ngày 31.10, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị nghiệm thu cấp tỉnh đánh giá kết quả đề tài khoa học "Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các hội quần chúng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên". Dự hội nghị có ông Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.
Ccs
Các đại biểu dự hội nghị
Đề tài khoa học "Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các hội quần chúng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên" do Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì và được triển khai thực hiện trong thời gian 2 năm (2017 - 2018). Đề tài được triển khai thực hiện nhằm phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động của các hội quần chúng, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các hội quần chúng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Để đạt được mục tiêu trên, đề tài đã tập trung nghiên cứu 3 nội dung cơ bản: Nghiên cứu những vấn đề lý luận hội quần chúng; khảo sát, đánh giá thực trạng chất lượng, hiệu quả hoạt động của các hội quần chúng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2013 - 2017; đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các hội quần chúng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới.
 
Tại hội nghị, các thành viên của Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài nhận định: Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở lý luận và thực tiễn để hệ thống dân vận trong tỉnh nghiên cứu, áp dụng vào đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng ở từng địa phương, cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay; là tài liệu cho Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố dùng trong công tác tập huấn cán bộ làm công tác dân vận trong hệ thống chính trị của tỉnh; giúp cho các cấp hội quần chúng tiếp tục đổi mới về tổ chức, nội dung, nâng cao hiệu quả hoạt động theo nguyên tắc tự quản, tự trang trải về kinh phí, hướng tới mục tiêu chung của hội viên, cộng đồng.
 
Tại hội nghị, đề tài "Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các hội quần chúng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên" đã được Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài xếp loại xuất sắc.
 
PV 
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)